Research Policies

ARAŞTIRMA KALİTE POLİTİKASI


Akademik özgürlük ve sorumluluk bilinci ile etik normlarda dil, din, ırk, cinsiyet ve engellilik durumunu ayırt etmeden araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine destek sağlamak,

Ülkemizin kalkınma planlarında yer alan prensip ve hedefler merkezinde farklı disiplinlerin bir arada çalıştığı, sektörel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların önceliklendirildiği ,kamu, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm paydaşların işbirliğine dayalı nitelikli bilimsel çalışmalar üretmek,

Dijital dönüşüm alt yapısı ve yapay zekâ uygulamaları ile akademik araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirmeye yönelik hedefleri destekleyerek arttırmak,

Araştırma ve geliştirmeye destek sağlayacak kaynak çeşitliliğini artırmak ve kaynakları etkin kullanmak,

Araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve tüm bu faaliyetler için kalite güvencesini sağlayacak bir sistem kurmak.