Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli

Prof. Dr.

A. Uğur Tanyeli

Fen Bilimleri Enstitüsü

Dekan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım YL

ugur.tanyeli@istinye.edu.tr Kampusu Ofis: Ofis Saatleri: 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Biography

Uğur Tanyeli 1952’de Ankara'da doğdu. Mimarlık ve mimarlık tarihi öğrenimini bugünkü adıyla, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nde (1976) ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (doktora: 1985) yaptı. 1992’de doçent, 1998’de profesör unvanına hak kazandı. 2011-2015 arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin kurucu dekanlığını, 2015-2018’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. 2018-2020’de İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu.
Çalışmaları, Türkiye modernliğinin Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda fiziksel ve mekansal-toplumsal çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır.
Çok sayıdaki kitapları arasında “İstanbul 1900-2000: Konutu ve Modernleşmeyi Metropolden Okumak” (Akın Nalça, 2004), “Turgut Cansever: Düşünce Adamı ve Mimar” (A. Yücel ile birlikte, Osmanlı Bankası Arşiv Araştırma Merkezi ve GG, 2007), “Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000” (GG, 2007), “Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Metinleri” (Boyut, 2011), “Sınıraşımı Metinleri: Osmanlı Mekanının Peşinde”nin (Akın Nalça, 2015), “Yıkarak Yapmak” (Metis, 2017) ve “Mütereddit Modernler: Türkiye’de ve Dünyada Mimar İdeologlar” (Işık Üniversitesi Yay., 2018) ve “Mimar Sinan: Tarihsel ve Muhayyel” (Metis, 2019) var.